Reklamacje dotyczące zamówień mogą zostać przyjęte tylko do momentu akceptacji projektu.

Reklamacje złożone w momencie lub po realizacji zamówienia, w którego skład wchodzi wytworzenie konkretnego projektu nie będą uwzględniane.